Tyto webové stránky byly zprovozněny, aby sloužily jako bezplatný a odkudkoli dostupný zdroj informací o výživě nejen těhotným a kojícím maminkám. Základním prvkem, vedoucím k jejich zřízení, je absolvenstská práce na téma VÝŽIVA TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN, sepsaná mojí osobou na počátku roku 2009.

Tato práce je zaměřena na výživové potřeby a reálné stravovací návyky těhotných a kojících matek v oblasti Tišnova a okolí.

Cílem teoretické části je sjednotit a shrnout současná doporučení pro výživu těhotných a kojících žen, upozornit na nebezpečí ve výživě a nabídnout pomoc při různých gastrointestinálních potížích typických pro toto období v životě ženy a také s problémy vyplývajícími z nesprávné výživy.

Úkolem praktické části bylo prostřednictvím dotazníkového průzkumu zmapovat ochotu se informovat a informovanost těhotných či kojících matek o vhodném způsobu stravování. Z průzkumu vyplývá, že matky se aktivně informují o těhotenské výživě, nejčastěji z internetu. Jejich stravovací návyky jsou v podstatě velmi dobré, jak je vidět z vyplněných jídelníčků. Navíc velká část žen užívá vitamínové a potravinové doplňky, aby minimalizovaly možná rizika nedostatku mikroživin. Ve vyhodnocení dotazníků je též možné se dočíst o potravinách, které matkám způsobovaly potíže, a také o těch, které jim naopak pomáhaly.

Více se můžete dočíst v sekci O MNĚ ...