Cizorodé látky

10.05.2009 15:30

Placenta tvoří ochranou bariéru mezi plodem a vnějším prostředím, brání intoxikaci plodu. Ovšem ne stoprocentně – existuje řada látek, které mohou transplacentární bariéru prostoupit. Dál už hraje roli jen citlivost plodu k dané jedovaté látce. Proto je třeba vybírat si potraviny, které mají minimum takto nebezpečných příměsí.

Aditiva

Mezi obzvláště nevhodná potravinové příměsi jsou zařazovány látky, jejichž konzumace je spojena s rizikem vzniku přecitlivělosti či intolerance. Patří sem zejména látky syntetické - např. fosfáty, které se přidávají do tavených sýrů pro své tavicí účinky, či do slazených zejména kolových nápojů. Jejich příjem zhoršuje využití vápníku, protože mění poměr vápníku a fosforu v krvi. Některá barviva mohou způsobovat zvýšenou hyperaktivitu u dětí.

Farmaka

Léčiva mohou působit velmi nepříznivě během nitroděložního vývoje, při porodu, nebo se mohou projevit až po porodu. Nevhodná jsou především léčiva nová a „přírodní“, kdy nelze spolehlivě odhadnout jejich účinek, ale většina předepsaných farmak v zásadě nebezpečná není. Mezi prokazatelně bezpečné léky se řadí: salicyláty (I. a II. trimestr), penicilin (I. a II. trimestr), sulfonamidy (II. trimestr), Kyselina nalidixová (II. trimestr), kyselina glutamová (II. a III. trimestr) a glutamát sodný (II. a III. trimestr). Vždy je ale třeba si uvědomit, že velmi často nemoc představuje pro dítě větší riziko než farmakoterapie!

—————

Zpět